قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر علی حسینقلی

موضوع گفتگو شهید بهاالدین مقدسی می باشد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر علی حسینقلی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید بهاالدین مقدسی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است.

یکشنبه 13 مهرماه 1399

نظرات بسته شده است.