قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی رنجبر

موضوع گفتگو شهید هاشم اعتمادی می باشد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی رنجبر از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید هاشم اعتمادی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است.

 

محمد باقر رنجبر

نظرات بسته شده است.