قصه های جنگ ؛ این قسمت سید رضا متولی

( گفتگوی زنده با رزمندگان دفاع مقدس فارس )

در این برنامه آقای محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر رزمنده سید رضا متولی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند

فیلم گفتگو محمد علی یزدانشناس با آقای سید رضا متولی

قصه های جنگ گفتگو با رزمندگان دفاع مقدس فارس

 

نظرات بسته شده است.