قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر ابراهیم عزیزی

این گفتگو روایت تلاش ها و مجاهدت های شهید عبدالرسول استوار محمودآبادی است.

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای ابراهیم عزیزی از یادگاران دفاع مقدس می پردازند .روایت مجاهدت ها و دلاوری های شهید حاج رسول استوار محمود آبادی از اهم مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

 قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر ابراهیم عزیزی

نظرات بسته شده است.