قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر اکبر آرام

روایت عملیات کربلای چهار و شرح دلاوری ها و رشادت های شهید محسن اسماعیلی فرد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای اکبر آرام از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند .
روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید محسن اسماعیلی فرد از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است.
 قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر اکبر آرام

نظرات بسته شده است.