قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت

موضوع گفتگو شهدای عملیات محرم می باشد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند .
روایت عملیات محرم و تحلیل و بررسی شخصیت شهید حبیب روزیطلب و شهید حسین مشفق از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

 

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت

نظرات بسته شده است.