قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : شهید علی الوانی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای اکبر نجاران و بهاالدین هنرمند جهرمی رزمنده و راوی دفاع مقدس می پردازد.
زندگی و مجاهدت های شهید علی الوانی از شهدای روستای خیرآباد شهرستان فسا موضوع صحبت این قسمت می باشد.
این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است .

قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : شهید علی الوانی

نظرات بسته شده است.