قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : ماجرای موقعیت چهارده

گفتگو با همسران شهید سید محمد کیخا و مهدی زارعی

در این برنامه قصه های جنگ آقای محمد علی یزدانشناس و سرکار خانم جوکار به گفتگو با همسر شهید سید محمد کدخدا و همسر شهید مهدی زارع می پردازند .

ماجرای موقعیت چهارده (مکانی که خانواده های همسران رزمندگان فارس در نزدیکی شهر اهواز در دوران دفاع مقدس سکونت داشتند) موضوع صحبت این قسمت می باشد .

این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : ماجرای موقعیت چهارده

 

نظرات بسته شده است.