مجمع صیانت از جمعیت فارس هزار تایی شد

مجمع صیانت از جمعیت فارس هزار تایی شد.

در مجموع مخاطب گروه های صیانت از جمعیت فارس، در واتساپ ، ایتا ، اینستا به بیش از هزار نفر رسیده و تقریبا ۲۰۰ محتوا تولید شده است.

همچنین امروز در تقریبا ۳۰ اداره و نهاد یک رابط در حوزه صیانت از جمعیت داریم که محتواهای ما را در گروه های کاری آن اداره توزیع میکند. این اتفاق، مجمع صیانت از جمعیت فارس، را تبدیل به پیشرو ترین مجمع در بین مجامع صیانت از جمعیت کشور کرده است.

این برای موضوع غریب و شبیخون زده شده ی جمعیت که بیش از ۳۰ سال توسط دوست و دشمن مورد تهاجم قرار گرفته و به تبع آن افکار عمومی را بر ضد جمعیت تمهید کرده استT موفقیت نسبی خوبی است هر چند که راه برای رسیدن به نقطه مطلوب زیاد است.

ولی باید این موضوع را درک کرد که «گفتمان سازی و جریانسازی» جز از مسیر تولید محتوا، تولید محصول و طراحی خدمات جلو نمیرود.

امید است با حمایتهای جدی تر و بیشتر، این گامها متقن تر و سریعتر برداشته شود و بتوانیم توشه ای برای آخرت خود کسب کنیم .

و ما توفیقی الا باالله

نظرات بسته شده است.