مجموعه فرهنگی ایهام

نام گروه تخصصی :مجموعه فرهنگی ایهام

پلاک شناسایی گروه: 200831116875

نام مسئول موسسه : علی روستا

شماره تماس مدیر : 09017705299

حوزه فعالیت :  فرهنگی – سیاسی

آدرس موسسه : شیراز

سال تاسیس : 1398

اهداف تشکیل گروه :
مقابله با جریان های انحرافی سیاسی و مذهبی از خط امام راحل (ره)
مقابله با جریان روشن فکری غرب زده
ترویج فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی

اعضای شورای مرکزی:
محمدرضا دهقانی
راضیه رحیمی
مینا ابوالقاسمی
علی روستا
عصمت حبیبی
ندا اسدی
سیده فاطمه زارع

نظرات بسته شده است.