مجموعه فرهنگی تپش

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی تپش

پلاک شناسایی گروه: 209707938224

نام مسئول موسسه : سکینه براتی

شماره تماس مدیر : 09375354450

حوزه فعالیت :  فرهنگی 

آدرس موسسه : فارس، شهرستان مرودشت، چهار راه فرهنگ، دفتر امام جمعه

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
تولید کلیپ
تولید تیزر
تولید فیلم

اعضای شورای مرکزی:
فاطمه براتی
زهرا زارع

سکینه براتی
فاطمه روزگار
فاطمه اسفندیاری
فاطمه گزمه
فاطمه اخلاقی
فاطمه محمدی
ژاله زارع

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.