مجموعه فرهنگی روشنا

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی روشنا

پلاک شناسایی گروه: 208609837954

نام مسئول موسسه : طاهره امیری

شماره تماس مدیر : 09396734241

حوزه فعالیت :  فرهنگی – تربیتی

آدرس موسسه : فارس، شهرستان مرودشت

سال تاسیس : 1398

اهداف تشکیل گروه :
تربیت کودک نخبه تراز انقلاب
پیاده سازی مفاهیم دینی متانسب در قالب های قابل انتقال به کودکان

اعضای شورای مرکزی:
طاهره امیری
مرضیه برومند
پوران مرادی
نیلوفر خان قلی زاده
عاطفه خدامی

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.