مجموعه فرهنگی زیتون

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی زیتون

پلاک شناسایی گروه: 205798375388

نام مسئول موسسه : فاطمه خدامی

شماره تماس مدیر : 09170903723

حوزه فعالیت :  فرهنگی – اسلامی

آدرس موسسه : شیراز، زرهی، 20 متری شبان، کوچه 10، فرعی 10/5، پلاک 83

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
تولید نشریه
اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی در جامعه
تلاش برای توسعه و تقویت اخلاق و اعتماد به نفس در دانش آموزان

اعضای شورای مرکزی:
آسیه تقی پور
راضیه گزنی
مریم ابراهیمی
فاطمه خدامی
محمد امین زارع

شبکه های اجتماعی گروه
*

نظرات بسته شده است.