مجموعه فرهنگی هدف

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی هدف

پلاک شناسایی گروه: 206641307808

نام مسئول موسسه : عاطفه دهقان حسام پور

شماره تماس مدیر : 09390602839/09178789814

حوزه فعالیت :  فرهنگی – تربیتی

آدرس موسسه : شیراز، بلوار سرداران، خیابان موعود شمالی، کوچه 23 شهید نیک نژاد

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
ارتقاء فرهنگ در محله و اطرافیان و قشر نوجوان
جذب کودکان و تربیت آنها
تقویت اطلاعات مذهبی

اعضای شورای مرکزی:
عاطفه دهقان حسام پور
آتیه دهقان حسام پور
زهرا مستوفی زاده
سارا داور پناه
زهرا داورپناه
سمیه دهقان حسام پور
فاطمه شیرازی

نظرات بسته شده است.