محمد حسین اسلامی چهره منتخب فرهنگی و اجتماعی فارس در سال 1399

محمد حسین اسلامی مدیر کانون فرهنگی و هیئت مدینه النبی شیراز با کسب بیشترین آراء بعنوان چهره منتخب فرهنگی، هنری و اجتماعی برای سال (1399) معرفی گردیدند.

آیین انتخاب چهره فرهنگی ، هنری و اجتماعی فارس یادبود سردار  شهید عبدالله اسکندری در شب نیمه شعبان با حضور شش نفر منتخب در منزل این شهید بزرگوار و با حضور خانواده معظم شهید اسکندری برگزار گردید.

در این آیین هر شش منتخب لوح یاد بود و سپاس خود را از دستان همسر و فرزند شهید عبدالله اسکندری دریافت نمودند.

در بخشی از این برنامه کتاب های (کتیبه ژنرال) و  (سر سر) که با موضوع زندگی و مجاهدت های شهید اسکندری نوشته شده است با حضور نویسندگان این کتاب ها آقای  اکبر صحرایی و خانم  نجمه طرماح به منتخبین اهداء گردید.

همچنین آقای  محمد حسین اسلامی مدیر کانون فرهنگی و هیئت مدینه النبی شیراز با کسب بیشترین آراء بعنوان چهره منتخب فرهنگی، هنری و اجتماعی برای سال (1399) معرفی گردیدند.

🔸ترتیب دیگر آراء منتخبین به شرح زیر می باشد.

1- محمد حسین اسلامی
2-سعید کریمی
3-سید حامد ترابی
4-نجمه اشرفی
5-حجت رحیمی
6-محمد علی یزدانشناس

جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس از زحمات و تلاش های همه فعالان فرهنگی و اجتماعی استان در فرآیند انتخاب چهره منتخب تشکر و قدردانی می نماید و برای منتخبین آرزوی توفیق روزافزون دارد.

شادی ارواح طیبه همه شهدا و تعجیل در فرج حضرت بقیه الله صلوات…

حسین اسلامیفرزند شهید اسکندریآیین اهدا جایزه شهید اسکندریسید حامد ترابیمحمد حسین اسلامیخانم نجمه اشرفیآقای حجت رحیمیآقای محمد علی یزدانشناسآقای سعید کریمیآیین اهدا جایزه منتخب فرهنگی فارسفعالان فرهنگی در منزل شهید اسکندریفعالان فرهنگی در منزل شهید اسکندریحجت الاسلام انجوی در منزل شهید اسکندریآقای حجت رحیمی و محمد حسین اسلامیاکبر صحرایی سعید کریمی و انجوی نژادحسین اسلامیآقای حجت رحیمی

نظرات بسته شده است.