مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز

این مراسم در بیمارستان های علی اصغر ع ، نمازی و شهید فقیهی و شهید چمران که میزبان بیماران کرونایی می باشند ، شیراز برگزار گردید.

این مراسم که به همت گروه های جهادی شهر شیراز و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردیده بود جمع محدودی از فعالان فرهنگی و اجتماعی با آزیین بندی محیط بیمارستان هایی که بیماران کرونایی در آنها حضور دارند ، حضور یافتند و مراسم تقدیر مختصر و کوتاهی با اهداء گل و هدیه ای ناقابل صورت گرفت.

مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز مراسم تجلیل از کادر درمان و جشن روز پرستار و میلاد حضرت زینب س توسط گروه های جهادی شیراز

نظرات بسته شده است.