مسکن مهمترین عامل فیزیکی برای فرزندآوری در نسل بشر

یک خانه چهل پنجاه متری اغلب استیجاری تک خوابه یک جای متوسط شهر

یک پدر و مادر حزب اللهی هردو شاغل
یک فرزند دوساله با تمام شیطنت هایش…
دلشان میخواهد به حکم فطرت و یا به فرمان ولی عمل کنند ولی همین حالا هم هرسه با ترتیب خاصی برای خواب تمهید کرده اند.  !!!

برای این زوج چه تجویز میفرمایید آقایان مجلس و‌مرکز پژوهش ها وشوراهای خیلی محترم زنان و فرهنگی ها و صدا سیمایی ها و…؟

برای دولت بعدی انشالله در برنامه های کاغذی تان جهت تشویق به فرزند آوری ،سکه دادن است؟ موزه رایگان است؟ مرخصی زایمان است؟

یا نه خیلی شیک و مجلسی بفرمایید مسأله مسکن را نمیتوان با جمعیت قاطی کرد و اساسا در طرحهایتان به آن نپردازید!

سریع مساله را پیچیده کنید….ربطش بدهید به تورم و دلار و مالیات و مسائل فرهنگی…که وظیفه شما نیست! آقایان ،خانمها وظیفه شما چیست؟؟؟؟

اگر وظیفه شما حفظ امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است چه موضوعی واجب از جمعیت و چه عاملی مهمتر از رشد جمعیت ، روی این شاخصه ها اثر میگذارد؟

میتوانید مصوب کنید این همه زمین بلااستفاده بدصاحب و بی صاحب وسط شهر ولو موقتا در طول این بحران پنجره جمعیتی(یعنی فقط همین ده سال) در اختیار شهرداری ها باشد و مثل برخی کشورها شهرداری به خانواده هایی که مثلا این تعداد فرزند دارند( مثلا سه یا چهار) مسکن ارزانتر بدهد؟

میتوانید کاری کنید خانه های تک خوابه مجهز شوند به امکانات حداقلی استفاده بهینه از فضا و مناسب سازی برای بچه دارها که مستاجر بیچاره حداقل نگران خواب نباشد؟!

میتوانید کاری کنید این جمله تهوع اور اجاره فقط به زوج بدون فرزند در این بحران در دیوار و بنگاهها ممنوع باشد! اساسا قید تعداد فرزند برای اجاره هرچند ظاهری ممنوع باشد تا لااقل اگر پدرآمرزیده ای وقت کرد و شکایت آورد دادخواهی ممکن باشد؟

میتوانید مقررات اجاره نشینی را به روز کنید تا هرروز اهالی ساختمان حق نداشته باشند روی مغز مادر به خاطر داشتن چند بچه پیاده روی کنند ؟؟( مثل مجازاتهایی مرتبط با کنایه های نژادپرستانه در غرب)

میتوانید به جای حراج کردن آنتن رسانه ملی برای مانور تجمل جلو خانواده هایی زیادی که در این شرایط زندگی میکنند، سالی چند برنامه ناقابل بسازید برای اینکه مخاطب بفهمد با این شرایط چه کند که لذت فرزندآوری اش فدای جای تنگ نشود؟

میتوانید کمی فکر کنید و حداقل یک عکس العمل به این وضعیت داشته باشید ولو بی فایده تا مطمئن باشیم شما هم این جوانان را هم می بینید؟؟

خارج از عوامل فرهنگی ، مسکن مهمترین عامل فیزیکی برای فرزندآوری در نسل بشر و حتی در میان حیوانات است .

یک جفت کبوتر وقتی جایی امن و دنج برای سکنیٰ یافتند به حکم غریزه و فطرت تخم میگذارد و نیازی به قانون و قاعده و فرهنگسازی ندارند !!

نظرات بسته شده است.