معایب وحشتناک و غیرقابل جبران تک فرزندی

معایب وحشتناک و غیرقابل جبران تک فرزندی:

معایب وحشتناک و غیرقابل جبران تک فرزندی

احساس تنهایی
شکل نگرفتن روحیه رقابت طلبی
آسیب پذیر و متکی به دیگران
مشکل در برقراری ارتباط با هم‌سالان
سالمندی جامعه

نظرات بسته شده است.