معرفی دبیر مجمع ورزش فارس

آقای محمد مهدی هادیان بعنوان دبیر مجمع ورزش فارس منصوب گردیدند.

روز دوشنبه دوازدهم مهرماه سال 1400 در جلسه ای با حضور حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس آقای محمد مهدی هادیان بعنوان دبیر مجمع ورزش فارس معرفی شده و برنامه های خود را برای توسعه و ارتقای فعالیت های مجمع ورزش فارس طی دوسال آینده ارائه نمودند.

در این جلسه حجت الاسلام انجوی نژاد بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به ورزش همگانی و قهرمانی در جبهه انقلاب تاکید کردند و فعالیت های ورزشی را  برای افزایش امید و شادابی در جبهه انقلاب و جامعه ضروری دانستند.

آقای محمد مهدی هادیان نیز ضمن ارائه برنامه های خود برای مجمع ورزش ، اولویت مجمع را تمرکز بر استعدادیابی در مناطق محروم شهر شیراز و استان فارس دانستند و هم افزایی مجمع ورزش با سایر نهاد ها و ارگان های استانی را برای توسعه کمی و کیفی ورزش ضروری دانستند.

در این جلسه معاونین جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس نیز حضور داشتند.

معرفی دبیر مجمع ورزش فارس

معرفی دبیر مجمع ورزش فارس

معرفی دبیر مجمع ورزش فارس

 

نظرات بسته شده است.