آیا می‌دانید با هر بار زایمان، کل سلولهای یک زن، جوان می‌شود؟

آیا می‌دانید با هر بار زایمان، کل سلولهای یک زن، جوان می‌شود؟

طبق تحقیقات دانشگاه‌های اروپا و کانادا، با هر بار زایمان، مغز زن جوان می‌شود…

زنانی که بچه نمی‌آورند، زودتر پیر می‌شوند

فرزنددار شدن باعث جوان سازی کل پوست و تمامی سلول‌های بدن می‌شود

متاسفانه هر بار سقط جنین غیر از ضربات روحی وحشتناک و غیر قابل جبران باعث نابودی بخش مهمی از سلول‌های مغز و بدن زن می‌شود.

 

نظرات بسته شده است.