وبینار آموزش کاربرد تحقیق های کمی و کیفی در علوم انسانی

کارگروه پژوهش شبکه روانشناسان اشراق استان فارس با همکاری قرارگاه تحول اجتماعی استان برگزار می نماید.

وبینار آموزش کاربرد تحقیق های کمی و کیفی در علوم انسانی( با تاکید بر روانشناسی )

ویژه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

مدرس : دکتر مریم مجیدی

زمان : 28 و 29 بهمن ماه 1399 ؛ ساعت  17 تا 19

هزینه ثبت نام 80 هزار تومان

نظرات بسته شده است.