وبینار بین المللی زن در فرهنگ عاشورا

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید.

وبینار بین المللی زن در فرهنگ عاشورا با محوریت نقش زنان در پیروزیِ الهی

لیست سخنرانان و تاریخ و ساعت برگزاری به شرح زیر می باشد:

سخنرانان از ایران:

سرکار خانم قاسمی: نقش زن در تربیت انسانی
14 محرم/ 1 شهریور

سرکار خانم طاهری: مسئولیت زن مسلمان در عصر حاضر، با الگو گیری از فرهنگ عاشورا
15 محرم/ 2 شهریور

سرکار خانم مقتدایی:
زن در عرفان
16 محرم/ 3 شهویور

خانم دکتر اردبیلی:
بازخوانی عاملیّت زن در نهضت حسینی در جهان آینده
17 محرم/ 4 شهریور

ساعت 18-19:30
ساعت 14:30-16

سخنرانان از انگلیس:

خانم دکتر اردبیلی:
بازخوانی عاملیت زن در نهضت حسینی در جهان آینده
18 محرم/ 5 شهریوز

سرکار خانم جولیا علی:
چندگانگی رهبری و حاشیه نشینی
19محرم/ 6 شهریور

خانم سارا عابدی:
سه گانه: عقل، تسلیم، عواطف الهی
20 محرم/ 6 شهریور

آیت الله علی حسین الحکیم:
پیروزی بی نقص و کامل
21 محرم/ 7 شهریور

ساعت 18-19:30
ساعت 21:30-23

علاقه مندان برای شرکت در این وبینار از طریق لینک زیر می توانند اقدام نمایند.

https://b2n.ir/a20261

نظرات بسته شده است.