دکتر خرم شکوه و روایت عهد

صحبت های دکتر حامد خرم شکوه

  1. صحبت های دکتر حامد خرم شکوه معاونت راهبردی جبهه فرهنگی استان فارس در راستای بیانات فرمانده کل قوای فرهنگی حضرت امام خامنه ای در جمع اعضای قرب بقیه الله در تاریخ95/8/19

 


 

نظرات بسته شده است.