پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه

بازدید حجت الاسلام انجوی نژاد از کارگاه اشتغال و محله سعدیه شیراز بیستم آبان ماه

? #پای_درد_مردم
? #محله_سعدیه_شیراز

1️⃣فقر مفهومی است که دامنه معنایی آن مبسوط­تر از حوزه اقتصادی شده و در عرصه های دیگر مانند فرهنگی و اجتماعی نیز ورود پیدا کرده است؛اما معنای اراده شده از فقر در جامعه ما عمدتا منحصر در فقر اقتصادی است.

2️⃣پدیده ای که به جز برهه هایی از دوران باشکوه صدر اسلام و تمدن اسلامی که بنا به نقل، فقیری وجود نداشت تا از بیت المال زکات دریافت کند، بشر هموراه در مبارزه با این پدیده شوم مشکل داشته و حتی صنعتی شدن و رشد اقتصادی بلند مدت نیز نتوانسته آن طور که دلخواه باشد، ریشه فقر را از بن برکند.

3️⃣در همه جنبش های مردمی و حرکت های خلقی و انقلاب های اجتماعی و قیام های دینی، باید در مرتبه نخست انسان محروم و سامان بخشی به زندگی انسان محروم هدف باشد و عمل گردد و محرومیت رفع شود.

4️⃣ اگر انقلاب ها برای برانداختن ریشه ظلم است باید گام نخستین و نخستین گام در جهت برطرف کردن ظلم از مظلوم ترین ها باشد یعنی محرومان، وگرنه قیام هایی خواهد بود در جهت جابه جایی قدرت و ثروت، نه بیشتر؛ و هر چه جز این گفته شود، حرف است و باد هوا… و اغفال خلق و اضلال عینینت.

5️⃣از امام صادق (ع) نقل کرده اند که از پیامبر اکرم (ص) پرسیدند: ای پیامبر خدا، آیا انسان از مال خود به جز زکات نیز باید پرداخت کند؟ پیامبر (ص) فرمود: آری اگر گرسنه ای اظهار گرسنگی کند، مسلمان باید او را سیر کند؛ اگر برهنه ای لباس بخواهد باید به او لباس بدهد. گفتند می ترسیم دروغ بگوید. فرمود : «چرا از این نمی ترسید که راست بگوید!»

بخش هایی از کتاب منهای فقر علامه حکیمی
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
گفتگو با اهالی محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
گفتگو با اهالی محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
بازدید از کارگاه جمع آوری ضایعات در محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
باز دیداز مناطق محروم محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
باز دیداز مناطق محروم محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
بازدید از پایگاه محله ای قرارگاه تحول اجتماعی واقع در محله سعدی شیراز و اقدامات محله محوری
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
بازدید از کارگاه اشتغال محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
بازدید از کارگاه اشتغال محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
کارگاه اشتغال زنان در محله سعدیه شیراز
پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه
کارگاه خیاطی و اشتغال زنان در محله سعدیه شیراز

نظرات بسته شده است.