پنجاه و سومین دورهمی هم شتابی

چرا بازی ما ساخته نمیشود؟

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید.

پنجاه و سومین دورهمی هم شتابی

چهل و هشتمین دورهمی آنلاین همشتابی
با محوریت ساخت بازی

موضوع: چرا بازی ما ساخته نمیشود؟

از علاقه مندان و دوست داران حوزه ساخت بازی برای شرکت در این دورهمی دعوت بعمل می آید.

مهمان ویژه: مهدی قناعت زاده

تاریخ برگزاری: سه شنبه 28 مرداد 99 می باشد.
علاقه مندان برای شرکت و ثبت نام در این دورهمی آنلاین کافیست به صفحه اینستاگرام هم شتابی به نشانی اینترنتی @hamshetabi مراجعه نمایند.

نظرات بسته شده است.