پویش سفره مهربانی شب یلدا

سازمان فضای مجازی سراج دفتر شهرستان سرچهان برگزار می نماید.

پویش سفره مهربانی شب یلدا

پـیامبر مـهربانی (ص) :
هرڪس می‌خواهد دعایش مسـتجاب شـود و غـمش از بیـن بـرود بایـد گره از کار گرفـــتاری باز کـند.

تهـــیه 10 عدد کاپشن زمستانه، هزینه هر سهمیه 50 هزار تومان می باشد.

شــماره کارت جهـت واریـز کمک شـما :
6273817010103525   (گروه جهادی یاوران ولایت)

نظرات بسته شده است.