پویش قدردانی از کادر درمان

پویش قدردانی از کادر درمان بمناسبت روز پرستار

اعضای کادر درمان دلی پر مهر دارند که این دل بیشتر بخشندگی را یاد گرفته. ولی گاهی اوقات میتوانیم حتی با یک متن هم که شده، تشکرمان را به آنها ابراز کنیم و به خاطر زحماتی که میکشند قدردانی مان را به آنها نشان دهیم.

از شما علاقه مندان‌ و همراهان کادر درمان دعوت می شود برای ثبت امضای تشکر خود به نشانی اینترنتی
https://parastaran.net
مراجعه نمائید.

نظرات بسته شده است.