پویش مجازی فخر ایران

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید.

پویش اعتراض و محکومیت ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده

در این پویش که در اعتراض و محکومیت ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به راه افتاده، مردم عزیز ایران با امضای یک طومار آنلاین، از نهادهای ملی و بین‌المللی برای پیگیری و مجازات عاملان و آمران ترور شهید محسن فخریزاده مطالبه می‌کنند. برای همراهی و امضای بیانیه این پویش، به نشانی اینترنتی Fakhr-iran.ir مراجعه کنید.

ما ملت ایران با امضای این طومار، ضمن حمایت از حق مسلم برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای و محکومیت ترور دانشمندان هسته ای ایران، خواستار تعقیب و مجازات عاملان این جنایت توسط مراجع ملی و بین المللی هستیم.

نظرات بسته شده است.