چهل و هفتمین دورهمی هم شتابی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید.

چهل و هفتمین دورهمی همشتابی
با محوریت قدرت رابط و تجربه کاربری

مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای حمید رضا موسی زاده می باشد.

تاریخ برگزاری: سه شنبه 17 تیرماه 99
علاقه مندان برای شرکت و ثبت نام در این دورهمی آنلاین کافیست به صفحه اینستاگرام هم شتابی به نشانی اینترنتی @hamshetabi مراجعه نمایند.

نظرات بسته شده است.