کارگاه آموزش کنشگری موثر در توییتر

مجمع بین الملل فارس با همکاری موسسه بین الملل هاتف برگزار می کند.

کارگاه آموزش کنشگری موثر در توییتر

مجمع بین الملل فارس با همکاری موسسه بین الملل هاتف برگزار می کند.

با حضور استاد : محسن غفاری ( مدرس سواد رسانه )

ویژه کاربران توییتر و فعالان عرصه بین الملل

مجمع فعالان بین الملل فارس

کارگاه آموزشی کنشگری در توییتر

نظرات بسته شده است.