کارگاه تخصصی گرافیک شیراز

این کارگاه سه روزه در تیرماه 1399 و در راستای تولید اثر ویژه جشنواره ملی درختان زیتون برگزار گردید.

کارگاه تخصصی گرافیک

این کارگاه سه روزه آموزشی و تولید اثر گرافیکی به همت خانه طراحان انقلاب اسلامی فارس (بیت) و در راستای تولید اثر ویژه جشنواره ملی پوستر درختان زیتون در تیرماه 1399 در شهر شیراز برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی هنرجویان از محضر اساتید گرامی آقای میری از مشهد، آقای مجلسی از اصفهان و آقای حسینی از قم بهره بردند.

ایده پردازی و ترکیب بندی در طراحی پوستر از جمله نشست های جنبی این کارگاه سه روزه بود و در اختتامیه نیز آثار تولید شده توسط هنرجویان رونمایی شدند و همه آثار در جشنواره ملی پوستر درختان زیتون شرکت خواهند کرد.

?سایت جشنواه درختان زیتون

⬇️⬇️⬇️

Bayt-festival.ir

کارگاه تخصصی گرافیک شیراز
پوستر کارگاه تخصصی گرافیک شیراز

کارگاه تخصصی گرافیک شیراز

کارگاه تخصصی گرافیک شیراز

کارگاه تخصصی گرافیک شیراز

کارگاه تخصصی گرافیک شیرازکارگاه تخصصی گرافیک شیرازکارگاه تخصصی گرافیک شیرازکارگاه تخصصی گرافیک شیرازکارگاه تخصصی گرافیک شیرازکارگاه تخصصی گرافیک شیراز

نظرات بسته شده است.