گزارش تصویری کارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقی

این کارگاه به همت خانه فیلم سازان انقلاب اسلامی فارس برگزار گردید.

گارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقیگارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقی

گارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقیگارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقی

گارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقی

گارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقی

گارگاه روایت در فیلم مستند با حضور مصطفی شوقی

نظرات بسته شده است.