اشتراک گذاری تجربیات تخصصی فضای مجازی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید.

اشتراک گذاری تجربیات تخصصی فضای مجازی

ارائه تعاملی: مراکز استانی سیستان و بلوچستان، گلستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس و…

میزبان: مرکز پایگاه ها و رسانه های خبری سازمان فضای مجازی سراج

زمان برگزاری دوشنبه 6 دی ماه، ساعت 18_20

نظرات بسته شده است.