تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – خانم دکتر پرهیزگار

مدیر موسسه فرهنگی و آموزشی صبا

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت خانم دکتر پرهیزگار ؛ استاد دانشگاه و مدیر موسسه فرهنگی و آموزشی صبا

نظرات بسته شده است.