تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – محمد رضا ربیعی نژاد

فعال فرهنگی حوزه کتاب و نشر ، گرافیست و فعال تربیتی

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت آقای محمد رضا ربیعی نژاد – فعال فرهنگی حوزه کتاب و نشر ، گرافیست و فعال تربیتی

 

نظرات بسته شده است.