تقدیر از معاونت راهبردی ستاد فارس و دریافت جایزه وصل اردیبهشت ماه 1400

دکتر حامد خرمشکوه و معاونت راهبردی جبهه فرهنگی فارس به جهت اجرای پویش ایده پردازی پای صندوق رای جایزه وصل را از سردار جعفری فرمانده قرارگاه قرب بقیه الله دریافت نمودند.

روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه 1400 در حاشیه نشست ویژه مجامع استانی بنیاد خاتم الاوصیاء در مجتمع سرچشمه تهران با عنوان ( چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی ) که با حضور سردار محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه قرب بقیه الله برگزار می گردید ، معاونت راهبردی جبهه فرهنگی اجتماعی فارس شایسته تقدیر و دریافت جایزه وصل گردید.

دکتر حامد خرمشکوه و معاونت راهبردی فارس به دلیل اجرای پویش پای صندوق رای که در جهت فضاسازی جهت مشارکت حداکثری در انتخابات طراحی گردیده بود شایسته تقدیر و دریافت جایزه وصل شناخته شدند و این جایزه را از آقای جعفری دریافت نمودند.

تصاویر نشست:
دریافت جایزه وصل

جایزه وصل

جایزه وصل اردیبهشت ماه

متن تقدیر نامهجایزه وصل

نظرات بسته شده است.