روایت سیل شیراز

فراخوان جهت جمع آوری تصاویر و فیلم های سیل فروردین ماه شیراز

روایت سیل شیراز
پوستر فراخوان روایت سیل شیراز

 

روایت سیل شیراز
آیت الله دژکام در میان سیل زدگان شیرازی

 

روایت سیل شیراز
بازسازی خانه های تخریب شده

 

روایت سیل شیراز
روایت تنهایی و سیل

 

روایت سیل شیراز
ماشین های غرق شده

 

روایت سیل شیراز
همراهی همگان برای تسکین آلام

 

روایت سیل شیراز
بازگشت به خانه

 

روایت سیل شیراز
پر تلاش و پرامید برمی گردیم

 

روایت سیل شیراز
عروسک های سیل زده

 

روایت سیل شیراز
روایت سیل شیراز

 

روایت سیل شیراز
به علت سیل زدگی…

 

روایت سیل شیراز
آشپزخانه در سیل

 

روایت سیل شیراز
ماشین ها در سیل

 

روایت سیل شیراز
همدلی و مهربانی در سیل …

نظرات بسته شده است.