قصه های جنگ ویژه برنامه شهدای انقلاب اسلامی شیراز

در این برنامه سید رضا متولی ، قاسم مهدوی و محمد افخمی به روایتگری پرداختند.

در این ویژه برنامه قصه های جنگ آقایان سید رضا متولی ، قاسم مهدوی و محمد افخمی  با اجرای محمد علی یزدانشناس در روز 22 بهمن 1399 به روایتگری پرداختند . ماجرای مسجد حبیب شیراز و برخی از وقایع دیگر دوران انقلاب اسلامی بازخوانی گردیدو در بخش هایی از برنامه خاطرات شهید هادی مهدوی از شهدای انقلاب اسلامی بیان گردید.

نظرات بسته شده است.