پویش مشق احسان در نور آباد

اهدا ۱۱۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرستان ممسنی

پویش مشق احسان در شهرستان نور آباد توسط جبهه فرهنگی شهرستان ممسنی با همکاری مدیران مدارس، گروه های جهادی و هییت های مذهبی اقدام به شناسایی دانش آموزان نیازمند و اهدا لوازم التحریر به آنها نموده است.
این بسته ها بیشتر در مناطق محروم خومه زار و روستاهای اطراف و منطقه ماهور میلاتی توزیع گردید.

نظرات بسته شده است.