کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد علی یزدان شناس

تهیه کننده و فعال فرهنگی هنری، دبیر مجمع هنرمندان انقلاب اسلامی فارس

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد علی یزدان شناس :

دوستت دارم به یک شرط (نوشته طاهره کوهکن)

فوکو در ایران (نوشته بهروز قمری تبریزی)

محمد در تورات و انجیل (نوشته پروفسور عبدالاحد داود)

رازهای جعبه سیاه ( تدوین وحید خضاب)

ده غلط مشهور درباره اسرائیل (نوشته ایلان پاپه)

اخگر گداخته حکومت (نوشته علی طاهر الحمود)

راز مروارید (نوشته مونس عبدی‌زاده)

پشت صحنه جنگ سی‌وسه روزه (نوشته علی حسن خلیل)

حقیقت سمیر (نوشته یعقوب توکلی)

ایران بین دو انقلاب (نوشته یرواند آبراهامیان)

نظرات بسته شده است.