کتاب های پیشنهادی ؛ حامد خرمشکوه

فعال فرهنگی، استاد دانشگاه

کتاب های پیشنهادی آقای حامد خرمشکوه

مفاتیح الحیات ( آیت الله جوادی آملی)
خط انتقال معارف ( علی صفایی حائری)
چهل حدیث (امام خمینی ره)
انسان کامل ( شهید مطهری)
نشت نشا ( رضا امیرخانی)

وضعیت آخر ( تامس ای هریس)
تدبری در سوره حمد ( سعید قاضی پور)
خویشتن پنهان ( اصغر طاهر زاده)
نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ( خسرو باقری)
مصباح الهدی ( مهدی طیب) ، صحبت های آقای دولابی

نظرات بسته شده است.