کتاب های پیشنهادی ؛ حسین غیبی

فعال فرهنگی اجتماعی فارس، تحلیلگر رسانه

کتاب های پیشنهادی آقای حسین غیبی

همه فن حریف (سعید حسین رفیعی) – نشر الگو
مربع های قرمز (زینب عرفانیان) خاطرات حاج حسین یکتا – نشر شهید کاظمی
رمان حیفا (محمدرضا حدادپور جهرمی)
حجره پریا(محمدرضا حدادپور جهرمی)
کف خیابان(محمدرضا حدادپور جهرمی)

تب مژگان (محمدرضا حدادپور جهرمی)
نشت نشاء(رضا امیرخانی)
داستان سیستان(رضا امیرخانی)
بی وتن ( رضا امیرخانی)
نامیرا (صادق کامیار) – نشر نیستان

کتاب های پیشنهادی ؛ حسین غیبی

نظرات بسته شده است.