کتاب های پیشنهادی ؛ خانم اعظم ایزدی

نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان

کتاب های پیشنهادی خانم اعظم ایزدی :

خون خورده (مهدی یزدانی خرم)
ناتمامی (زهرا عبدی)
جای خالی سلوچ ( محمود دولت آبادی)
سمفونی مردگان (عباس معروفی)
یوزپلنگانی که با من دویده اند (بیژن نجدی)
آتش بدون دود (نادر ابراهیمی)

ویژه نوجوان :
زیبا صدایم کن (فرهاد حسن زاده)
ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی (جمشید خانیان)
دروازه مردگان (حمیدرضا شاه آبادی)
مجموعه شعر بوق سگ (بیوک ملکی)
ماه روی صندلی (عباس تربن)

 

نظرات بسته شده است.