کتاب های پیشنهادی ؛ سید جلیل موسویان

?کتاب های پیشنهادی آقای #سید_جلیل_موسویان برای خرید در طرح پاییزه کتاب

(فعال فرهنگی ، شاعر آیینی و نویسنده )

? پس از بیست سال (سلمان کدیور)
?بعثت بدون وحی(حشمت الله قنبری)
? راهیان کوی دوست( ایت الله مصباح یزدی)
?فرهنگ سوگ شیعی (محسن حسام مظاهری)
?یادت باشد (محمد رسول ملا حسنی)

?پنجره های تشنه ( مهدی قزلی)
?مجموعه روز دهم ( محمد رضا سنگری)
? آینه داران آفتاب2 ج( محمد رضا سنگری)
?روزه دریچه ای به عالم معنا(اصغر طاهر زاده)
?چهل تدبیر (محمدعلی الفت پور)
*****************************

?تربیت دینی کودک ( ایت الله حائری شیرازی)
?تبار انحراف و مهار انحراف(مهدی طائب)
?حیا ( امیر حسین بانکی پور فرد)
? سرود عرش ( مصطفی مرادی)

 

سید جلیل موسویان شاعرکتاب پس از 20 سال سلمان کدیوربعثت بدون وحی حشمت الله قنبریراهیان کوی دوست حضرت آیت الله مصباحفرهنگ سوگ شیعی محسن حسام مظاهرییادت باشد محمد ملا حسنیمجموعه روز دهم محمد رضا سنگریپنجره های تشنه مهدی قزلیآینه داران آفتاب محمد رضا سنگریچهل تدبیر

نظرات بسته شده است.