کتاب های پیشنهادی ؛ علی رضا رحمانی

?کتاب های پیشنهادی آقای #علیرضا _رحمانی برای خرید در طرح پاییزه کتاب

(فعال فرهنگی مدیر پاتوق کتاب شیراز)

?مدیر مدرسه (جلال آل احمد)
?من او(رضا امیرخانی)
?درباره غرب (رضا داوری اردکانی )
?دیلماج ( حمیدرضا شاه آبادی )
?حکایت دولت و فرزانگی ( مارک فیشر)

?تاریخ معاصر ایران ( موسی نجفی و موسی حقانی)
?نظام حقوق زن در اسلام (شهید مطهری)
?سقای آب و ادب ( سید مهدی شجاعی)
?آیینه تمام نما(آیت الله حائری شیرازی)
?شوالیه های ناتوی فرهنگی (پیام فضلی نژاد)

 

علی رضا رحمانیکتاب من او رضا امیرخانیرمان دیلماج حمید رضا شاه آبادیکتاب درباره غرب دکتر رضا داوری اردکانیحکایت دولت و فرزانگی مارک فیشرتاریخ معاصر ایران موسی نجفیحقوق زن در اسلام شهید مطهریسقای آب و ادب سید مهدی شجاعیمدیر مدرسه جلال آل احمدشوالیه های ناتوی فرهنگی

نظرات بسته شده است.