کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری

?کتاب های پیشنهادی آقای #مسعود_منوچهری برای خرید در طرح پاییزه کتاب

?سه دیدار (نادر ابراهیمی )
?مردی در تبعید ابدی( نادر ابراهیمی)
?ناقوس ها به صدا در می آیند(ابراهیم حسن بیگی )
?آن مرد با باران می آید (وجیهه سامانی )
?مربع های قرمز ( زینب عرفانیان )

?کاش برگردی ( رسول ملاحسنی )
?اینجا رودخانه ای جاریست (میثم محمدی )
?دویدن تا مردی که جلوتر است (سید محمد سادات اخوی )
?مهاجران ( هاوارد فاست)
آمریکایی(هاوارد فاست )

 کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری

 کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری

 کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهریکتاب آن مرد با باران می آید وجیهه سامانیکتاب مربع های قرمز زینب عرفانیانکتاب کاش برگردی رسول ملاحسنیکتاب اینجا رودخانه ای جاریست میثم محمدیکتاب دویدن تا مردی که جلوتر است محمد سادات اخویرمان مهاجران و رمان آمریکایی

نظرات بسته شده است.