برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم): قسمت ششم ؛ حجت الاسلام جوشن و سرهنگ دوستدار

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم): قسمت ششم ؛ حجت الاسلام جوشن و سرهنگ دوستدار: برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) : قسمت پنجم ؛ سید اسماعیل سجادی و هادی منصوری

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت پنجم به…

مصاحبه آقای مراد علی پیوند ؛ معاون راهبردی جبهه کهکیلویه و بویر احمد

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی…

مصاحبه حجت الاسلام دهقان ، معاونت جبهه فرهنگی بوشهر

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی…

مصاحبه حجت الاسلام مروتی ، معاونت جبهه فرهنگی یزد

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی…

مصاحبه آقای محمد جبارپور، معاونت راهبردی جبهه فرهنگی استان کرمان

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی…

مصاحبه آقای حسین غیبی ، مسئول قرارگاه تحول اجتماعی فارس

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی…

مصاحبه حجت الاسلام مهدی باصری ارغوانی ، مسئول عملیات جبهه فرهنگی خوزستان

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های میانی…

مصاحبه آقای داوود میرنژاد ، دبیر جبهه فرهنگی استان هرمزگان

سومین نشست منطقه ای بنیاد خاتم ویژه استان های جنوبی کشور این نشست روز چهارشنبه نهم تیرماه 1400 در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ طی یک روز برگزار گردید. عنوان نشست : چیستی و چگونگی نقش آفرینی جریان های حلقه های…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت چهارم ؛ حجت الاسلام محمد استوار میمندی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت چهارم به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت سوم ؛ آقای دکتر محمد هادی صادقی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت سوم به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت دوم ؛ آقایان دکتر قائدی و مهندس باقری

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت دوم به…