آغاز اندیشه

با نشان او اندیشه ورزان نیاز به گفتگو و آشنایی با اندیشه های جدید و بازبینی تفکرات پیشین ، از ملزومات حفظ حیات فکری و روحی هر انسان است . نادیده گرفتن این نیاز خصوصا در سال های اخیر توسط متفکران و اندیشمندان ، سبب روی آوردن…

بالانس

کلیپ ویدئویی بالانس، جدید نیست و در سال ۱۹۸۹ یعنی حدود سه دهه‌ی قبل توسط دو برادر آلمانی به نام‌های ولفگانگ و کریستوف لائن اشتین (Lauenstein) تولید شده است.

ذهن استراتژیست

تفکر استراتژیک مهارتی ذهنی است که با افزایش توان تحلیل و تصمیم‌گیری استراتژیک، تأثیر اساسی در نتایج کلیدی عملکرد می‌گذارد. موفقیت هر نوع سیستم اجتماعی در هر سطحی وابسته به ظرفیت تفکر استراتژیک در اعضای آن سیستم است. تفکر استراتژیک معادل…