مرور برچسب

Writing

دوره آنلاین آموزشی زبان انگلیسی

مرکز بین الملل سازمان فضای مجازی سراج فارس برگزار می‌کند دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی با رویکرد تربیت کنشگران بین‌الملل و تولید محتوای دیجیتال در دو سطح Reading Writing برگزار خواهد شد. با تکیه بر مباحث ترجمه شروع کلاس‌ها: از…