محافل جامعه قرآنی جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان پاسارگاد

محافل جامعه قرانی جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان پاسارگاد

در راستای برگزاری جلسات خانگی قرآن در جامعه فرهنگی قرآنی عصر فارس برخی از این محافل در مساجد شهرستان پاسارگاد به همت اعضای کانون نوجوانان رهپویان شهدا در مسجد  امام صادق (ع) شهرستان پاسارگاد برگزار گردید.

محافل جامعه قرآنی جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان پاسارگادمحافل جامعه قرآنی جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان پاسارگادمحافل جامعه قرآنی جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان پاسارگاد

 

نظرات بسته شده است.