پایش اطلاعات مجموعه های تربیتی فارس

فرم پایش اطلاعات مجموعه های تربیتی فارس

این اطلاعات به منظور ارزیابی سطح توان مجموعه های تربیتی استان اخذ می گردد و انشاالله منجر به برگزاری دوره های تخصصی توانمند سازی فعالان تربیتی استان می گردد.
 • در اینجا نام و نام خانوادگی مسوول مجموعه یا موسسه تربیتی مدنظر است.
 • در اینجا سن مسوول مجموعه یا موسسه تربیتی درج گردد.
 • مسجد ، حسینیه ، مدرسه ، کانون فرهنگی و ...
 • اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی ، بسیج دانش آموزی ، هیات های فعال در سطح شهرستان و یا خود جوش ...
 • در صورتیکه در مجموعه فعالیت هایی مثل گروه جهادی و هیات هم دارید ، لطفا درج نمایید.
 • بطور مثال فعالیت های رسانه ای ، کوهنوردی ، ورزش حرفه ای ، فعالیت های هنری ، اردویی و ...
 • برای اضافه کردن فرد و مربی جدید از علامت + استفاده نمایید.
  نام و نام خانوادگیشماره تماسمیزان تحصیلاتسن 
 • برای اضافه کردن مجموعه جدید از علامت + استفاده نمایید.
  نام و نام خانوادگینام مجموعه تربیتیشماره تماسنام شهرستان یا روستا 

نظرات بسته شده است.